هوراند

یازار : ايگيد

+0 به يه ن
 

روستاي چناب در 15 كيلومتري جنوب هوراند قرار دارد و يكي از زيباترين وديدني ترين روستاهاي منطقه است.
  • [ ]