درختي كه قبله نشان مي‌دهد

یازار : ايگيد

+0 به يه ن

درختي كه قبله نشان مي‌دهد
در قبرستانِ روستاي صومعه كه در شش كيلومتري شمال شرق شهرستان كليبر (واقع در آذربايجان‌شرقي) قرار دارد، درخت سرو عجيبي از خاك روييده است.


در قبرستانِ روستاي صومعه كه در شش كيلومتري شمال شرق شهرستان كليبر (واقع در آذربايجان‌شرقي) قرار دارد، درخت سرو عجيبي از خاك روييده است.

اين درخت كهن‌سال، در تمام قسمت‌هاي تنه خود، حتي شاخ‌هاي كوچكش، حالت پيچ‌خوردگي ديده مي‌شود و از ساير درختان سرو كه در آن منطقه و قبرستان وجود دارند، متمايز است. اما در سال‌هاي اخير افرادي سودجو كه به دنبال زير خاكي(!) بودند، با حفر كردن قبري در كنار درخت، باعث قطع ريشه درخت شده‌اند. به همين دليل برخي از شاخه‌هاي اين درخت كهن‌سال و زبيا در حال خشك شدن هست.

در مورد علت پيچ‌خوردگي در تنه درخت، برخي از اهالي روستاي صومعه اعتقاد دارند كه فردي عالم در زمان كوچك بودنِ اين درخت، با پيچاندن شاخه‌اش، باعث ايجاد چنين پديده‌اي شده است!

در صومعه درختان سرو زيادي هست؛ اما تنها اين درخت حالت پيچ‌خوردگي در تنه خود دارد.

گفتني است طرز قرار گرفتن شاخه‌هاي آن، دقيقا به سمت قبله است و مي‌توان از روي زاويه‌اي كه درخت نشان مي‌دهد، سمت دقيق قبله را شناسايي كرد.

درخت قبله
درخت قبله

درخت قبله


برخي از اهالي روستاي صومعه اعتقاد دارند كه فردي عالم در زمان كوچك بودنِ اين درخت، با پيچاندن شاخه‌اش، باعث ايجاد چنين پديده‌اي شده است!

  • [ ]