وبسايت آراز نيوز

یازار : ايگيد

+0 به يه ن
وبسايت آراز نيوز


http://araz.iran.sc


(آذربايجان فرهنگي)(به نمايش در آمدن پرچم آزربايجان در ورزشگاه توسط هواداران تراكتورسازي

بازي تراختور - الشباب)
منبع :

http://araz.iran.sc

  • [ ]