آذربايجان

یازار : ايگيد

+0 به يه ن

آذربـــايجـــان


 

آذر بـايجان باهـاريم سـان  يـازيــم  ســان

آتـام سنـسـن آنـام سنـسـن  نـازيــم  ســان

گونول لرده ، سوزدانــيشان ســازيــم ســان

سـنسـيز اولمازياشـايـشيـن قايـداسي

چـاليـشـمـاغيـن الـشـمـاغين فايداسي

  • [ ]