جايگاه زبان تركي در ميان ساير زبانها

یازار : ايگيد

+0 به يه ن
١٠٠
٪ كلمات تركي ريشه اصلي دارند .زبان تركي را شاهكار زبان معرفي كرده اندكه براي ساخت آن از فورمول هاي بسيارپيچيده اي استفاده شده است .خانم “نيكتاهايدن” متخصص و زبان شناس مشهورآلماني درموسسه اروپايي يورتوم گفته است (انسان درآن زمان قادربه توليد اين زبان نبوده وموجودات فضايي اين زبان را خلق كرده ويا خداوند به پيامبران خودعاليترين كلام ارتباطي را داده است .(هم اينك زبان تركي عملا در بيشتر پروژه هاي بين المللي جا باز كرده است . به مطالب زيربرگرفته شده ازمجلهnew science چاپ امريكا ومجله international language  چاپ آلمان است توجه نماييد: كليه ماهواره هاي هواشناسي ونظامي اطلاعات خود را به زبانهاي انگليسي ،فرانسوي وتركي به پايگاه هاي زميني ارسال مي كنند. پيچيده ترين سيستم عامل كامپيوتري 8/2 os ومعمولي ترينwindows زبان تركي رابعنوان استاندارد وپايه فنوتيكي ق…
رار داده است . كليه اطلاعات ارسالي از رادار هاي جهان به  ٣ زبان انگليسي ،فرانسوي وتركي علايم بخش مي كنند. كليه سيستم هاي ايونيكي والكترونيك هواپيماهاي تجارتي ازسال ١٩٩٦ به اينسو به ٣ زبان انگليسي فرانسوي وتركي در كار خانه بوئينگ امريكا مجهز مي شوند. كليه سيستم ها وسامان هاي جنگده قرن ٢٢ جي اس اف كه به تعداد ٧ هزار فروند در حال توليد است .به دوزبان انگليسي و تركي طراحي شده اند. همچنان زبان تركي بعنوان سومين زبان زنده و توانمد دنيا ، با/٣٦٠ مليون متكلم ،با/٧٢٠٠ سال قدامت تاريخي ،با /١٠٠٠٠٠ واژه اصيل ،با/٣٥٠٠ فعل اصلي ،با ٤٦ زمان فعلي ،وبه عنوان يك زبان بين المللي استاندارد پايه فونتيكي ويندوز و بعنوان زبان استاندارد ديتاي (data) رادار هاي جهان شناخته شده است . همه اين مطالب نشان دهنده استاندارد بودن و بين المللي شدن واهميت ژنوپوليتيكي زبان تركي است. زبان تركي با در نظر گرفتن تمام وجوه بعنوان سومين زبان زنده دنيا شناخته شده است. طي يك دستورالعمل اجرايي در تاريخ مي ١٩٩٢ رسمآ از طريق همين موسسات به سازمان بين المللي يونسكواعلام شده كه زبان تركي در كليه دانشگاها ودبيرستانهاي اروپا وامريكا جزو كورسهاي رسمي مي شود. بقيه در شماره آينده ……. هدف يادآوري ازپيشينه تاريخي زبان تركي كم ارزش جلوه دادن سايرزبانها نيست بلكه روشن ساختن اذهان عامه است.

  • [ ]