عكسي از هواداران تراكتور

یازار : ايگيد

+0 به يه ن
عكسي از هواداران تراكتور در ورزشگاه ابوظبي كشور امارات متحده عربي
تراحتوري ها باز پرچم آزربايجان را بالا بردند ....  • [ ]